To koniec gimnazjów – sejm przegłosował zmiany w edukacji

To koniec gimnazjów – sejm przegłosował zmiany w edukacji

To koniec gimnazjów – sejm przegłosował zmiany w edukacji

Brak komentarzy do To koniec gimnazjów – sejm przegłosował zmiany w edukacji

Struktura szkół zostanie zmieniona, zlikwidowane zostaną gimnazja, a nauka w szkołach podstawowych, liceach i technikach będzie wydłużona; zmiany rozpoczną się od września 2017 r. – ustalił Sejm uchwalając wczoraj tuż przed północą ustawy reformujące ustrój szkolny w Polsce – podaje onet.pl.

Projekt zatwierdza zmiany, które zaczną wchodzić w życie od roku szkolnego 2017/2018. To wtedy uczniowie kończący klasę szóstą podstawówki, zostaną uczniami klas siódmych. Od tego momentu nie będzie już prowadzona żadna rekrutacja do gimnazjów – tym samym rozpocznie się proces wygaszania tego etapu edukacji.

Przełomem stanie się rok szkolny 2018/2019 – po odebraniu świadectw gimnazja opuści ostatni rocznik klas trzecich. We wrześniu 2019 roku już żaden uczeń nie pójdzie do gimnazjum.

Przekształcanie szkół pociągnie za sobą konieczność stworzenia przez samorządy nowej sieci szkół. Ostateczne uchwały w tej sprawie będą musiały one podjąć do 31 marca 2017 r. Przygotowane przez samorządy sieci będą opiniowane przez kuratorów, a ich opinia będzie dla samorządów wiążąca.

Dodatkową kwestią reformy jest wprowadzenie szkoły branżowej I stopnia (zamiast zawodówek) od 1 września 2017 roku. II stopień tej szkoły rozpocznie rekrutację wśród absolwentów stopnia I od roku szkolnego 2020/2021.

Najpóźniej, bo od roku szkolnego 2019/2020, rozpoczną się zmiany w liceach ogólnokształcących oraz technikach. Ich koniec przypadnie na przełom 2023/2024.

Zmiana dotyczy również egzaminów na zakończenie szkół – nie będzie już egzaminu szóstoklasistów, który zostanie zastąpiony przez analogiczny – egzamin ósmoklasisty. Będą to trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematyka i język obcy oraz egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej.

Źródło: onet.pl

Nasz numer konta:

Bezpartyjni
18 1950 0001 2006 2804 2562 0002
IDEA Bank

Dołącz do nas na:

Back to Top