Kraj podzielony, a uchwalony deficyt budżetowy bije rekordy!

Kraj podzielony, a uchwalony deficyt budżetowy bije rekordy!

Kraj podzielony, a uchwalony deficyt budżetowy bije rekordy!

Brak komentarzy do Kraj podzielony, a uchwalony deficyt budżetowy bije rekordy!

W momencie, kiedy w naszym kraju coraz bardziej pogłębia się podział  na przeciwników i zwolenników PiS – rząd po cichu przyjął projekt budżetu na 2017r. Opozycja swoim okupowaniem mównicy, protestem w obronie mediów jedynie im w tym pomogła.

Nie będzie również niższego VAT-u od przyszłego roku. Mimo wcześniejszych zapewnień przy pierwszym przedłużaniu trwania tej podwyżki.

Program 500+, przywrócenie wieku emerytalnego i inne nowe wydatki powodują, że rząd nie tylko wycofuje się z cięcia najważniejszego podatku, ale zarazem ogłasza rekordową dziurę budżetową w historii. Trzyprocentowy próg deficytu finansów publicznych mają ratować samorządy.

Grafika: Money.pl

Aż 59,3 mld zł – taką wartość może mieć dziura budżetowa – jest to rekordowa kwota, na jaką rząd zadłuża nasz kraj – w przeciągu 26 lat nie było aż tak wysokiego deficytu! Już w poprzednim roku mówiono, iż bijemy kolejny rekord – ale teraz jest to jedynie przeskakiwanie poprzednio postawionej poprzeczki.

Przegłosowany w piątek projekt budżetu na 2017 rok zakłada, że maksymalny poziom deficytu nie przekroczy 59 mld 345 mln 500 tys. zł. Dochody budżetu państwa mają wynieść 325 mld 426 mln 102 tys. zł, wydatki – 384 mld 771 mln 602 tys. zł. Założono, że PKB wzrośnie realnie o 3,6 proc, inflacja będzie wynosić 1,3 proc.

Teraz projekt budżetu został skierowany do Senatu. Procedura jest następująca:

Marszałek Sejmu po głosowaniu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu i Prezydentowi potwierdzony swoim podpisem tekst uchwalonej przez Sejm ustawy. Marszałek Senatu kieruje ustawę do oceny komisjom senackim. Komisje senackie w trakcie prac nad częściami poszczególnymi ustawy mogą kierować zapytania do reprezentantów poszczególnych resortów z wnioskami o udzielenie wyjaśnień. Komisje senackie przekazują następnie swoje opinie dotyczące poszczególnych części Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która koordynuje całość prac nad ustawą w Senacie. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przygotowuje projekt uchwały Senatu, w której proponuje przyjęcie ustawy bez poprawek lub wniesienie poprawek. Senatorowie mogą zgłaszać poprawki do projektu ale z jednym zastrzeżeniem (wynikającym z przepisu art. 220 ust. 1), że zwiększenie wydatków nie może powodować zwiększenia deficytu budżetowego w stopniu większym niż przewiduje to projekt ustawy. Uchwałę w sprawie ustawy budżetowej Senat podejmuje w ciągu 20 dni od jej otrzymania. Propozycje, które zgłosi Senat sejmowi w uchwale a polegające na dokonaniu bezpośrednich zmian Marszałek Sejmu kieruje do Komisji Finansów Publicznych, która przedstawia sejmowi swoje sprawozdanie. Uchwałę Senatu proponującą poprawkę uznaje się za przyjętą jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględna większością głosów (tzn. za jest więcej niż przeciw i wstrzymujących się przy połowie ustawowej liczby posłów). Tekst ustawy ustalony w wyniku rozpatrzenia propozycji Senatu potwierdzony podpisem Marszałka Sejmu zostaje przez niego niezwłocznie przesłany Prezydentowi (źródło: wikipedia).

Podsumowując – Senat nie może odrzucić projektu budżetu uchwalonego przez sejm, może jedynie zgłosić poprawki, które z kolei sejm może odrzucić!

Nasz kraj jest zadłużany coraz bardziej, a ludzie zastanawiają się która opcja polityczna jest gorsza – PiS, czy reszta świata. Odpowiedź jest prosta – po obu stronach konfliktu stoją ludzie, którzy od lat jedynie powiększają zadłużenie Polski.

Źródła:
polskieradio.pl
niezalezna.pl
money.pl

Nasz numer konta:

Bezpartyjni
18 1950 0001 2006 2804 2562 0002
IDEA Bank

Dołącz do nas na:

Back to Top